Nomnu Design Facebook Nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

 1. Szervező és a Játék „Nomnu Design Facebook nyereményjáték” elnevezésű „promóciós” játék (továbbiakban: „Játék”) szervezője a Lőkös József E.V. (székhely: 4484 Ibrány, Bem apó u.30., adószám: 69832448-1-35, elektronikus elérhetőség: hello@nomnu.hu)
  továbbiakban: „Szervező”).
 2. A játék időtartama és a nyeremény:
  A játék időtartama: 2021. október 18. 16:00 – 2021. október 25. 23:59
  Nyertesek száma: 3x 1 fő, összesen 3 főNyeremény: Összesen 15 darab nyomtatott, A/4 méretű poszter, melyet a nyertesek a www.nomnu.hu oldalon tudnak kiválasztani.
  Mindhárom nyertes személyenként 5 darab posztert kap ajándékba.

  A nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át.

 3.  A játék menete:
  Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Nomnu Design Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.A Játékosoknak a Nomnu Design Facebook oldalán kikerülő Nyereményjáték bejegyzésben kell hozzászólásként megjelölnie, hogy mely posztert szeretné megnyerni a www.nomnu.hu oldalról.

  A Szervező a Játlkozosk közül a 5. pontban foglaltak szerint sorsolja a nyerteseket.

 4. Kik vehetnek részt a játékban? Részvételi feltételek:A Játékban való részvétel az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, miután az érintett („Résztvevő”, vagy „Játékos”) megismerte a jelen Szabályzatot.
  A Játékban minden 18 éven felüli részt vehet, internet-felhasználótermészetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
  A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
  Csak azon személyek vehetnek részt a játékban, akik a 3. pontban meghatározott feltételeknek eleget tesznek.
 5. Nyertesek
  A Szervező a Játék időtartalma alatt a jelen Szabályzatnak megfelelő válaszokat adó Résztvevők között sorsolással összesen 3 fő nyertest sorsol ki 2021. október 26. napján 18:00 órakor. A nyerteseknek a 6. pontban meghatározott nyereményeket ad át.
  Amennyiben a nyertesek nem jelentkeznek, úgy a Szervező tartalék-nyerteseket sorsol.
 6. Nyeremények
  Összesen 15 darab nyomtatott, A/4 méretű poszter a www.nomnu.hu weboldalról, melyet a nyertesek szabadon választhatnak.
  A posztert minimum 200 grammos papírra van nyomtatva és nem képezi részét képkeret.
  A nyertesek szabadon választhatnak mintát a www.nomnu.hu oldalról.
  Mindhárom nyertes személyenként 5 darab posztert kap ajándékba. A Szervező postai úton, ajánlott levélküldeményként postázza el a nyertesek részére a megnyert poszter(eket). A postaköltség a Szervezőt terheli. A Szervező csak magyarországi címre postázza a nyereményeket. Amennyiben a Játékos külföldi címmel rendelkezik, abban az esetben elektronikus formában kapja meg a nyomtató posztereket.
 7. Nyertesek értesítése:
  A Szervező egy külön posztban jelöli meg a Facebook oldalán a nyerteseket, a sorsolást követő 24 órán belül. Amennyiben a Nyertesekkel nem sikerül felvenni a kapcsolatot 72 órán belül, úgy nem jogosultak a nyereményre. Ebben az esetben tartaléknyertes jogosult a nyereményre.
 8. Nyeremények kézbesítése:
  A Szervező postai úton (Magyar Posta Zrt.-vel), ajánlott levélküldeményként postázza el a nyertesek részére a megnyert poszter(eket) a sorsolást követő 5 munkanapon belül. A postaköltség a Szervezőt terheli.

 9. Általános rendelkezések:
  Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzatban foglaltaknak, úgy a Szervező az értintett Játékost a Játékból kizárhatja.
  A Játékos a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített valamennyi feltételt és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  A Szervező kizárja felelősségét a Nyertes téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Nyertes vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
 10. Adatkezelés és adatvédelem
  A játékban való részvétel és minden, ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A Játékosok adatait harmadik fél részére nem továbbítjuk, csak és kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra és a nyertesek azonosítására használjuk fel.
  A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag a játékos hozzájárulásával és beleegyezésével, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg. A személyes adatokat a Nyereményjáték végéig, maximum 15 napig kezeljük, ezt követően törlésre kerül.
  Tájékoztatjuk, hogy nyertessége esetén hozzájárul nevének és nyertesi minőségének közzétételéhez a Facebook oldalunkon.
  Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az adatkezelő a nyereményjátékot szervező Vállalkozás.

  Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

  Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

 11. Vegyes rendelkezések
  A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon, vagy a Résztvevők megadott válaszait részben vagy egészben törölje.
  A Szervező kizárja felelősségét a Nyertes téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Nyertes vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.A Szervező tájékoztatja a Játékost, hogy a Játék szervezésében a Facebook (www.facebook.com) üzemeltetői és tulajdonosai nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban semmilyen kötelességük és felelősségük nincs.

Ibrány, 2021. október 18.